Chi tiết Dự án

Chủ đầu tư: Taniguchi Plastic Vietnam  Co., Ltd
Dự án: Nhà máy Taniguchi Plastic Việt Nam
Địa điểm: KCN Đồng Văn III, Hà Nam
Thời gian: 06/2018 – 12/2018
Vai trò: Nhà thầu

XÂY DỰNG NHÀ MÁY TANIGUCHI PLASTIC VIỆT NAM