Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: VSIP Bắc Ninh Co.,Ltd
Dự án: KĐT BELHOMES 
Địa điểm: Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Thời gian: 07/2018 – 04/2019
Vai trò: Nhà thầu chính

KĐT BELHOMES Bắc Ninh

× How can I help you?