Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Mass Well Việt Nam
Dự án: Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình
Địa điểm: KCN Yên Bình, huyện Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên
Thời gian: 08/2020- 05/2021
Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Dự án trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình