Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bao Bì Tri-wall Vina
Dự án: Nhà máy Bao bì Tri-Wall Vina
Địa điểm: KCN Yên Mỹ 2, Tỉnh Hưng Yên
Thời gian: 02/2019 tới 09/2019
Vai trò: Nhà thầu xây dựng

NHÀ MÁY BAO BÌ TRI-WALL VINA