Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Toyoda Giken Vietnam Co.,Ltd
Dự án: Nhà máy Toyoda Giken, Giai đoạn 2
Địa điểm: KCN Nội Bài, Hà Nội
Thời gian: 11/2015 – 04/2016
Vai trò: Nhà thầu xây dựng

Nhà máy Toyoda Giken Việt Nam