Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Co., Ltd
Dự án: Nhà máy Suntory Pepsico
Địa điểm: KCN VSIP, Bắc Ninh
Thời gian: 01/2015 – 07/2015
Vai trò: Nhà thầu thi công

Nhà máy Suntory Pepsico