#
#

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Kansai Felt Vietnam Co., Ltd
Dự án:Nhà máy Kansai Felt Việt Nam
Địa điểm: KCN Tràng Duệ, Hải Phòng 
Thời gian: 04/2013 – 07/2013
Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Nhà máy Kansai Felt Việt Nam

Dịch vụ khác


Căn hộ cho thuê Famille Hà Nam Giai đoạn 1Nhà máy TS Việt NamNhà máy Kansai felt Việt Nam