Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: TS Vietnam Co.,Ltd
Dự án: Nhà máy TS Việt Nam
Địa điểm: KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội
Thời gian: 02/2012 – 12/2012
Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Nhà máy TS Việt Nam