Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Johoku Hai Phong Co., Ltd
Dự án: Nhà máy Johoku Hải Phòng tại Thái Bình
Địa điểm: KCN Sông Trà, Tỉnh Thái Bình
Thời gian: 08/2017 – 03/2018
Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Nhà máy Johoku Hải Phòng