Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Laymac Việt Nam
Dự án: Nhà máy LAYMAC Việt Nam
Địa điểm: KCN Yên Mỹ 2, Tỉnh Hưng Yên
Thời gian: 03/2020 tới 09/2020
Vai trò: Nhà thầu xây dựng

Nhà mày LAYMAC Việt Nam