Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Murata Electronics Việt Nam Co., Ltd
Dự án: Nhà máy Murata Electronics Việt Nam
Địa điểm: KCN Hoà Khánh, Đà Nẵng
Thời gian: 12/2017 – 04/2019
Vai trò: Nhà thầu xây dựng

Nhà máy Murata electronics Việt Nam

× How can I help you?