Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Santomas Vietnam Co., Ltd
Dự án: Nhà máy Santomas Bắc Ninh
Địa điểm: VSIP- Bắc Ninh
Thời gian: 01/2017 – 05/2018
Vai trò: Nhà thầu xây dựng

Nhà máy Santomas Bắc Ninh