Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Yamco precision Việt Nam
Dự án: Nhà máy YAMCO Việt Nam
Địa điểm: KCNYên Mỹ 2, Tỉnh Hưng Yên
Thời gian: 03/2020 tới 11/2020
Vai trò: Nhà thầu xây dựng

Nhà mày YAMCO Việt Nam