Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Fuji Engineering Vietnam Co., Ltd

Dự án: Căn hộ cho thuê Famille Hà Nam

Địa điểm: KCN Đồng Văn I, Duy Tiên, Hà Nam

Thời gian: 9/2-016-12/2017

Vai trò: Nhà thầu xây dựng

Căn hộ cho thuê Famille Hà Nam