Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Thang Long Investment Real Estate and Trading JSC.
Dự án: V-Green city
Địa điểm: Liêu Xá- Yên Mỹ- Hưng Yên
Thời gian: 02/2016 – 12/2016
Vai trò: Nhà thầu hạ tầng cơ sở

V-Green City