Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển công nghiệp hậu cần BW Đình Vũ
Dự án: Dự án 19 – Công ty TNHH Phát triển công nghiệp hậu cần BW Đình Vũ
Địa điểm: CN5,6D, KCN Đình Vũ, Quận Hải An, TP. Hải Phòng
Thời gian: 12/2020- 06/2021
Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Dự án 19- Công ty TNHH Phát triển công nghiệp hậu cần BW Đình Vũ