Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Eikodo Việt Nam
Dự án: Nhà máy Eikodo Việt Nam
Địa điểm: KCN Thăng Long II, Hà Nội
Thời gian: 03/2015 – 08/2015
Vai trò: Nhà thầu xây dựng

Nhà máy Eikodo Việt Nam