Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Nipro Pharma Vietnam Co., Ltd
Dự án: Nhà máy Nipro Pharma Việt Nam
Địa điểm: KCN VSIP Hải Phòng
Thời gian: 01/2015 – 08/2015
Vai trò: Nhà thầu thi công

Nhà máy Nipro Pharma Việt Nam