Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Denka Vietnam Co., Ltd
Dự án: Nhà máy Denka Việt Nam
Địa điểm: KCN Thăng Long II, Hà Nội
Thời gian: 01/2015 – 07/2015
Vai trò: Nhà thầu thi công

Nhà máy DENKA Việt Nam