Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Công ty sản xuất phanh Nissin Việt Nam
Dự án: Nhà máy sản xuất phanh Nissin Việt Nam
Địa điểm: KCN Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Thời gian: 02/2014 – 07/2014
Vai trò: Nhà thầu thi công xây dựng.

Nhà máy sản xuất phanh Nissin Việt Nam