Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ phần Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm Genphar
Dự án: Nhà máy Genphar Hưng Yên
Địa điểm: KCN Yên Mỹ 2, Tỉnh Hưng Yên
Thời gian: 10/2020- 2/2021
Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Nhà mày GENPHAR Hưng Yên