Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Kishiro Việt Nam Co., Ltd
Dự án: Nhà máy Kishiro Việt Nam
Địa điểm: KCN Nội Bài, Hà Nội
Thời gian: 12/2017 – 05/2018
Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Nhà máy Kishiro Việt Nam