Picture1

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Nissei Eco Việt Nam
Dự án: Nhà máy NISSEI ECO Việt Nam
Địa điểm: KCN Đại An, Từ Sơn, Tỉnh Hải Dương
Thời gian: 11/2019- 05/2020
Vai trò: Nhà thầu xây dựng

NHÀ MÁY NISSEI ECO VIỆT NAM