Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vsip Nghệ An
Dự án: Nhà máy UMW – VSIP Nghệ An
Địa điểm: KCN VSIP, Nghệ An
Thời gian: 10/2019 – Đến nay
Vai trò: Nhà thầu xây dựng

Nhà máy UMW - VSIP Nghệ An