Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Công ty TNHH BDH Việt Nam
Dự án:Công ty TNHH BDH Việt Nam
Địa điểm: KCN Thành Thành Công, Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Thời gian: 07/2020- 12/2020
Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Nhà máy ấp trứng gia cầm Belga