Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Nittan Vietnam Co.,Ltd
Dự án: Nhà máy Nittan Việt Nam
Địa điểm: KCN VSIP, Bắc Ninh
Thời gian: 06/2014 – 12/2014
Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Nhà máy Nittan Việt Nam