Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ phần Sản xuất va Kho vận Imexco
Dự án: Nhà máy IMEXCO Hưng Yên
Địa điểm: KCN Yên Mỹ 2, Tỉnh Hưng Yên
Thời gian: 07/2020- 11/2020
Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Nhà mày IMEXCO Hưng Yên