Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Luxshare ICT
Dự án: NHÀ MÀY LUXSHARE-ICT VIỆT NAM, D3 GIAI ĐOẠN 2
Địa điểm: KCN Vân Trung, Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Thời gian: 3/2020 – 08/2020
Vai trò: Nhà thầu xây dựng

NHÀ MÀY LUXSHARE-ICT VIỆT NAM, D3 GIAI ĐOẠN 2