Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV  Lắp Dựng Kính Vilacera
Dự án: Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng.
Địa điểm: KCN Yên Phong 1-Yên Phong – Bắc Ninh
Thời gian: 06/2019- 12/2019
Vai trò: Nhà thầu xây dựng

NHÀ MÁY GIA CÔNG KÍNH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG