Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Viet Nhan Co.,Ltd
Dự án: KĐT CENTA City
Địa điểm: VSIP IP, Từ Sơn, Bắc Ninh
Thời gian: 07/2019 – 02/2020
Vai trò: Nhà thầu hạ tầng cơ sở

CENTA City