Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần chiếu xạ An phú
Dự án: Nhà máy chiếu xạ An Phú Bắc Ninh
Địa điểm: Phu Chan, Từ Sơn, Bắc Ninh
Thời gian: 11/2018 – 06/2019
Vai trò: Nhà thầu xây dựng

Nhà máy chiếu xạ An Phú Bắc Ninh