Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: OJITEX Hai Phong Co., Ltd
Dự án: Nhà máy OJITEX Hải Phòng tại Hà Nam
Địa điểm: KCN Đồng Văn III
Thời gian: 06/2018 – 02/2019
Vai trò: Nhà thầu xây dựng

Nhà máy OJITEX Hải Phòng tại Hà Nam